HISTORIA DE L'ESCUT PALMERA
L'ESCUT
La història de l'escut de municipi de Palmera fou aprovat pel en el Ple de la Corporació del dia 11 juliol 2002.
3/02/2017

L’actual escut del municipi de Palmera fou aprovat pel Ple de la Corporació en data 11 de juliol de 2002.

Per a l’aprovació d’aquest escut és feu ús de l’informe realitzat pel Sr. Mateu Rodriguez Lizondo, Doctor en Història i professor d’Història de l’Edat Mitjana en la Universitat de València, qui proposà l’ordenació del blasó en dos quarters, incorporant la figura de la palmera al primer quarter i la figura del cérvol al segon quarter.

Una correcta composició de l’escut heràldic oficial deuria d’atendre alhora a raons històriques i toponímiques i a la tradició local, per aquesta raó es fa ús de la palmera al primer quarter, ja que aquest símbol és utilitzat des del segle XIX al segell de l’Ajuntament i al segon quarter es representa al cérvol en representació del llinatge comtal de Cervelló, últims senyors territorials del lloc.

La representació gràfica de l’escut s’encarregà a la Direcció General d’Administració Territorial, qui va remetre el dibuix oficial de l’escut, diligenciat per a acreditar la seva autenticitat per l’Honorable Senyor Conseller de Justícia i Administracions Públiques.

La descripció del blasó va ser aprovada per Resolució del Servei de Règim Local de la Direcció General de l’Administració Local, a data 1 de juliol de 2003, que seguidament es transcriu:

“Escut quadrilong de punta rodona. Partit.

Primer, de plata, un arbre de palmera de sable, terrassat de gules.

Segon, d’or, un cérvol d’atzur, surmontat damunt del cap d’una corona imperial.

Per timbre, corona reial oberta.”

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31